Μετακινήσεις - Τραίνο

Τηλέφωνα ΟΣΕ:

 • 1110, 24310 27214

Από Καλαμπάκα προς Αθήνα:

 • 6:23' π.μ. ξεκινάει από Καλαμπάκα, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα (7:15' π.μ.), από όπου φεύγει στις 7:22' π.μ. Intercity για Αθήνα
 • 8:45' π.μ. Ιntercity απευθείας για Αθήνα, όπου φτάνει στις 13:15' μ.μ.
 • 10:30' π.μ. ξεκινάει από Καλαμπάκα, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα, από όπου φεύγει Intercity για Αθήνα στις 12:20' π.μ.
 • 12:58' π.μ. ξεκινάει από Καλαμπάκα, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα στις 14:20' μ.μ.(απλό τραίνο) και φτάνει Αθήνα στις 18:15' μ.μ.
 • 15:29' μ.μ. ξεκινάει από Καλαμπάκα, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα, από όπου φεύγει Intercity για Αθήνα στις 17:15' μ.μ. και φτάνει στις 20:30' μ.μ.
 • 17:20' μ.μ. ξεκινάει από Καλαμπάκα, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα στις 18:40' μ.μ. και φτάνει Αθήνα στις 22:38' μ.μ.
 • 19:55' μ.μ. (απλό τραίνο) απευθείας για Αθήνα, όπου φτάνει στις 00:50' π.μ.

Από Καλαμπάκα προς Θεσσαλονίκη:

 • 10:30' π.μ. ξεκινάει από Καλαμπάκα, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα, από όπου στις 11:40' π.μ. φεύγει απλό τραίνο, το οποίο φτάνει Θεσ/νίκη στις 13:42 μ.μ.
 • 12:58' π.μ. ξεκινάει από Καλαμπάκα, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα, από όπου στις 14:32' μ.μ. έχει Intercity, το οποίο φτάνει Θεσ/νίκη στις 16:17' μ.μ.
 • 15:29' μ.μ. ξεκινάει από Καλαμπάκα, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα, από όπου στις 16:45' μ.μ. φεύγει Intercity, το οποίο φτάνει Θεσ/νίκη στις 18:30' μ.μ.
 • 17:20' μ.μ. ξεκινάει από Καλαμπάκα, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα, από όπου (απλό τραίνο) φεύγει στις 18:55' μ.μ. και φτάνει Θεσ/νίκη στις 21:15' μ.μ.

Από Αθήνα προς Καλαμπάκα:

 • 7:44' π.μ. ξεκινάει από Αθήνα, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα στις 11:50' π.μ. και φτάνει Καλαμπάκα στις 12:50' π.μ.
 • 9:58' π.μ. (απλό τραίνο) έρχεται απευθείας από Αθήνα και φτάνει Καλαμπάκα στις 14:54' μ.μ.
 • 11:09' π.μ. ξεκινάει από Αθήνα Intercity, το οποίο έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα, από όπου φεύγει στις 15:00' μ.μ. και φτάνει Καλαμπάκα στις 16:00' μ.μ.
 • 13:19' μ.μ. ξεκινάει από Αθήνα Intercity, το οποίο έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα, από όπου φεύγει στις 17:00' μ.μ. και φτάνει Καλαμπάκα στις 17:54' μ.μ.
 • 15:55' μ.μ. Intercity από Αθήνα, το οποίο φτάνει Καλαμπάκα στις 20:25' μ.μ.
 • 23:57' μ.μ. (απλό τραίνο), το οποίο έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα, από όπου ξεκινάει στις 4:45' π.μ. και φτάνει Καλαμπάκα στις 5:33' π.μ.

Από Θεσσαλονίκη προς Καλαμπάκα:

 • 8:00' π.μ. ξεκινάει από Θεσ/νίκη, έχει στις 10:30' π.μ. ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα και φτάνει Καλαμπάκα στις 12:50' π.μ.
 • 12:15' π.μ. ξεκινάει από Θεσ/νίκη, έχει στις 14:30' μ.μ. ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα και φτάνει Καλαμπάκα στις 16:00' μ.μ.
 • 14:10' μ.μ. Intercity από Θεσ/νίκη, το οποίο φτάνει στα Παλαιοφάρσαλα στις 16:00' μ.μ., από όπου στις 17:00' μ.μ. φεύγει και φτάνει Καλαμπάκα στις 17:55' μ.μ.
 • 16:40' μ.μ. ξεκινάει από Θεσ/νίκη, έχει ανταπόκριση στα Παλαιοφάρσαλα, από όπου φεύγει στις 18:40' μ.μ. και φτάνει Καλαμπάκα στις 20:25' μ.μ