Μετακινήσεις - ΤΑΞΙ

ΤΑΞΙ Τρικάλων:

 • ΡΑΔIΟ ΤΑΞI : 24310 33991-9, 24310 22111, 24310 33111, 24310 75444-5, 24310 22221
 • Σταθμός Α' :  24310 31000
 • Σταθμός Β' :  24310 31555 
 • Σταθμός Γ' :  24310 24888 
 • Σταθμός Ε' :  24310 22221
 • Σταθμός Ζ' :  24310 27779

ΦορτοΤΑΞΙ Τρικάλων:

 • Σταθμός Α' :  24310 31555
 • Σταθμός Β' :  24310 31000 
 • Τρίκυκλα   :  24310 25111

ΤΑΞΙ Καλαμπάκας:

 • 24320 22310, 2432022822

ΤΑΞΙ Πύλης:

 • 24340 22446