Δημόσιες Υπηρεσίες - Πυροσβεστική

Αμεση επέμβαση: 199

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τηλ, κέντρο: 2431027211
Διοικητής: 2431027565

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Τηλ. κέντρο: 2432024926
Διοικητής: 2432024925
Αξιωμ/κος Υπηρεσίας: 2432024927
Πυρασφάλεια: 2432024926
Αμεση Επέμβαση: 2432022999

Κλιμάκιο Πύλης: 2434022199