Δημόσιες Υπηρεσίες - Αστυνομία

Αξιωμ/κος Υπ/σιας: 2431063013

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διοικητής: 2431063020
Γραμματεία: 2431063024
Γρ. δίωξης Ναρκωτικών: 2431063029

ΑΣΤΥΝ. ΤΜ. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ: 2431063046

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Διοικητής: 2431027570
Αξιωμ/κος υπηρεσίας: 2431063033

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜ. ΠΕΡ/ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διοικητής: 2431038989
Γραμματεία: 2431074646

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Αρδανίου : 2431087100
Διαλεκτού: 2431086210, 2431043233, 2431055555, 2431051111

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ
Διοικητής: 2432076500
Υποδιοικητής: 2432076600
Αξιωμ/κος Υπητεσίας: 2432076100
Γραμματεία: 2432076100
Τμήμα Τουρισμού: 2432078000

ΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΙ
Αγιόφυλλου: 2432083255
Κλεινού: 2432031231
Καστανιάς: 2432061202
Κατάφυτου: 2432087392
Κονισκού: 2432092266
Οξύνειας: 2432082282
Παναγίας: 2432071224

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Διοικητής: 2433022208
Αξιωμ/κος Υπηρεσίας: 2433022222

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Ζάρκου: 2433041050
Νεοχωρίου: 2433031011

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΛΗΣ
Διοικητής: 2434022277
Αξιωμ/κος Υπηρεσίας: 2434022201

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Γαρδικίου: 2434096222
Ελάτης: 2434071222
Μεσοχώρας: 2434031220
Περτουιου: 2434091210
Στουρναραίικων: 2434093210