Δημόσιες Υπηρεσίες - Εφορίες

Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διευθυντής: 2431047401
Γραμματεία: 2431027358
Επόπτης Ελέγχου: 2431047403
Ελεγκτές: 2431047412
Τμήμα Αυτοκινήτων: 2431047441
Τμήμα Διαχείρηοης: 2431047468
Τμήμα Δικαστικό: 2431047476
Τμήμα Εισοδήματος: 2431047427
Τμήμα Εξόδων: 2431047470
Τμήμα Εσόδων: 2431047480
Τμήμα Κεφαλαίου: 2431047451

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Προϊστάμενος: 2432079070
Τμήμα εσόδων: 2432022445
Τμήμα Ελέγχου: 2432022448
Τμήμα Αυτοκινήτων: 2432075124
Τάξις: 2432077385

Δ.0.Υ. ΠΥΛΗΣ
Τηλ. Κέντρο: 2434022258

Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Τηλ. Κέντρο: 2433023289