Προσωπικά δεδομένα

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/μελών που συλλέγει το www.trikala.net, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.trikala.net. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών από το www.trikala.net προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών/μελών του www.trikala.net και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του www.trikala.net.

Η ανάγκη ακριβούς προσδιορισμού του αριθμού των επισκεπτών και της αναγνωσιμότητας των σελίδων του www.trikala.net, απαιτεί τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών, κατά την περιήγηση ενός επισκέπτη στις σελίδες του, με σκοπό την εξαγωγή έγκυρων στατιστικών συμπερασμάτων, και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στα προσωπικά δεδομένα και τις επιλογές μεμονωμένων επισκεπτών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του www.trikala.net διέπεται από τους όρους της παρούσας σελίδας και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαικού Δικαίου.

Κατά την περιήγηση κάποιου επισκέπτη στο www.trikala.net συλλέγονται στατιστικά δεδομένα της επίσκεψής του:

  • H IP διεύθυνσή του κατά την ώρα της περιήγησής του
  • Ο χρόνος παραμονής του στο www.trikala.net.
  • Το είδος του φυλλομετρητή (browser), το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, η ανάλυση οθόνης, η χώρα προέλευσης κλπ, ανώνυμα στοιχεία που συλλέγονται από τον μηχανισμό μέτρησης επισκεψιμότητας.
  • Σε ορισμένες από τις υπηρεσίες του www.trikala.net χρησιμοποιούνται "cookies" για την αποθήκευση πληροφοριών στον H/Y του επισκέπτη/μέλους ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη και γρηγορότερη λειτουργία τους (π.χ. δημοσκοπήσεις, αξιολόγηση δημοσιεύσεων κ.α.).
    Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/μέλους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.trikala.net και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.trikala.net είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/μέλος του www.trikala.net μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.trikala.net, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.trikala.net δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
  • Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις στο www.trikala.net. Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες βάσει των επισκέψεών τους σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου.

Το www.trikala.net δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του www.trikala.net σε κανένα τρίτο φορέα.

Το www.trikala.net περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.trikala.net για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
H διεύθυνση IP (π.χ. 195.229.222.222) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.trikala.net . Η διεύθυνση IP μπορεί να κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του www.trikala.net (server, database, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Η IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του www.trikala.net δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

Επισκέπτες/χρήστες του www.trikala.net που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.trikala.net που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το www.trikala.net. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το www.trikala.net δεν φέρει καμία ευθύνη.Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.trikala.net υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Σε κάθε περίπτωση το www.trikala.net διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.trikala.net.