Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Νομάρχης: 2431027445
Βοηθοί Νομάρχες: 2431046105
Βοηθοί Νομάρχες: 2431046106
Πρόεδρος Νομ. Συμβουλίου: 2431046102
ΚΕΠ: 2431033823
Γραφείο Τύπου: 2431035106

Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διευθυντής: 2431046350
Εισηγητές: 2431046342
Φάξ: 2431024370

Δ/ΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Διευθυντής: 2431046124
Εισηγητές: 2431046113
Αγρονομείο Καλαμπάκας: 2432022477

Δ/ΣΗ Α'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διευθυντής: 2431046314
Εισηγητές: 2431046315
1ο γραφείο προϊστάμενος: 2431046312
Εισηγητές: 2431046310

ΓΡΑΦΕΙΟ Α'ΘΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Προϊστάμενος: 2432022347
Γραμματεία: 2432075262
Σχολικός Σύμβουλος 4ης: 2432022514
Γραφείο Α'θμιας Πύλης: 2434022056
Σχολικός Σύμβουλος: 2434022501
3ο Γραφείο Α'θμιας: 2434022730

Δ/ΣΗ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διευθυντής: 2431046360
Εισηγητές: 2431046318
1ο Γραφείο Προϊστάμενος: 2431046317
Εισηγητές: 2431046323
Γραφείο Φυσικής Αγωγής: 2431046228

Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθυντής: 2431046129
Κεντρική Γραμματεία: 2431046114
θυρωρείο: 2431046140

Δ/ΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
Διευθυντής: 2431032918
Εισηγητές: 2431025442

Δ/ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Διευθυντής: 2431046233
Εισηγητές: 2431046231

Δ/ΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διευθυντής: 2431073001
Εισηγητές: 2431027249
Έναντι Δημ. Σφαγείων: 2431024404
Βαλτινού: 2431094215
Μ. Καλυβιών: 2431043444
Καλαμπάκας: 2432022402
Φαρκαδόνας: 2433022227
Νεοχωρίου: 2433031471
Πύλης: 2431022239

Δ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Διευθυντής: 2431033767
Εισηγητές: 2431079120

Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΕΟ
Προϊστάμενος: 2431035853
Εισηγητές: 2431035851

Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθυντής: 2431046119
Εισηγητές: 2431046121

Δ/ΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ
Διευθυντής: 2431046202
Εισηγητές: 2431046204
Γραφείο Καλαμπάκας: 2432023911

Δ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Διευθυντής: 2431046103
Τμ. Αστικής Κατάστασης: 2431046131
Τμ. Διαβατηρίων: 2431046112
Τμ. Εκλογών: 2431046127

Δ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Διευθυντής: 2431046123
Εισηγητές: 2431046125
ΝΕΛΕ: 2431046123

Δ/ΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓ/ΙΣΜΟΥ
Διευθυντής: 2431046109
Εισηγητές: 2431046110

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθυντής: 2431046214
Τμ. τεχνικού εξ/σμου: 2431027402
Τμ. Κτηματολογίου: 2431046332

Δ/ΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Νομίατρος: 2431046247
Α'θμια Υγειονομική επ/πή: 2431046242
Τμ. Υγειονομικού Ελ/χου: 2431046249

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμ. Κοιν. Επ/σης Εργασίας: 2431077928
Τμ. Τεχ/κής & Υγ/κής Επ/σης: 2431077006

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Προϊστάμενος : 24310 46133
Εισηγητές: 24310 46132

ΤΜ. ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Γραμματεία: 2431027441

ΤΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΧ. & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Προϊστάμενος: 2431046108