Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δημαρχείο Τρικάλων

Τηλ. Κέντρο: 2431035950
Δήμαρχος: 2431032330
Αντιδήμαρχος: 2431027213

Οικονομική Υπηρεσία: 2431035466
Δημοτική αστυνομία: 2431074444
Γκαράζ Κηπάκι: 2431076611
Πάρκιγκ Λαναρά: 2431038946
Ζωολογικός Κήπος: 2431076617

Α' Νεκροταφείο: 2431030140
Οδοσήμανση: 2431023641
Φυτώριο Κηπακι: 2431076618
Ωδείο Βύρωνος: 2431076620

Πολιτιστικός Οργανισμός: 2431076613
Αθλητικός Οργανισμός: 2431071126
Σκακιστικός Όμιλος: 2431076619
Δημοτική Βιβλιοθήκη: 2431070759
Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης: 2431075555
Ληξιαρχείο Δημοτολόγια: 2431077835

ΚΑΠΗ Α': 2431076614
ΚΑΠΗ Β': 2431076615
ΚΑΠΗ Γ΄: 2431076616
ΚΑΠΗ Δ': 2431070430
ΚΑΠΗ Ε': 2431024006

ΚΕΠ: 2431079790
ΔΕΚΑ: 2431073888

Βοήθεια στο Σπίτι: 2431036166
Δ. Επ/ση. Κατασκευών & Τεχνικών έργων: 2431072719
Δημ. Αίθουσα Κοινωνικων Εκδηλώσεων: 243107006